Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите


КАТЕДРА АСТРОНОМИЯ

Астрономическа обсерватория на СУ, парк Борисова градина

Студентска астрономическа обсерватория - САО Плана

Физически Факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

Адрес: бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164

Тел: 02/81-61-717

E-mail адрес: evgeni@phys.uni-sofia.bg

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164