Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

ИМЕ

КАБИНЕТ

ТЕЛЕФОН

Ръководител Катедра

доц. д-р Евгени Петев Овчаров

стая В52 (вляво), Физически Факултет

81-61-717

Състав

доц. д-р Петко Любенов Недялков

стая В53 (вляво), Физически Факултет

доц. д-р Тодор Василев Велчев

стая В64 (вляво), Физически Факултет

81-61-414

доц. д-р Антония Трендафилова Вълчева

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

81-61-413

гл. ас. д-р Владимир Веселинов Божилов

стая В56, Физически Факултет

гл. ас. д-р Георги Петров Петров

стая В53 (вдясно), Физически Факултет

81-61-201

гл. ас. д-р Орлин Иванов Станчев

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

81-61-413

физик Нина Атанасова Танева

стая В52 (вляво), Физически Факултет

81-61-717

технически сътрудник Пенчо Димитров Маркишки

стая В56, Физически Факултет

физик Ангел Митков Димитров

стая В56, Физически Факултет

технически сътрудник Калина Стоименова

стая В56, Физически Факултет

технически сътрудник Християн Михайлов

стая В56, Физически Факултет

Докторанти

Милен Минев

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Любов Любославова Маринкова

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Марияна Георгиева Богданова

стая В52 (вдясно), Физически Факултет

81-61-716

Защитили докторанти през последните години

Орлин Иванов Станчев - 2017 г.

Александър Куртенков - 2017 г.

Сава Донков - 2015 г.

Владимир Веселинов Божилов - 2014 г.

Георги Петров- 2012 г.

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164