Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Студентска Астрономическа Обсерватория - САО Плана работи от есента на 2013 г. Тя е реализирана след двугодишен доброволен труд и със собствени средства на преподаватели, служители, докторанти и студенти от катедра "Астрономия" към СУ "Св. Климент Охридски".

САО Плана се намира на изключително подходящо за целта място — Геодезичната обсерватория - Плана, в рамките на която Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ) при БАН любезно предоставя на катедра Астрономия малка сграда с помещение със отварящ се покрив. Геодезичната обсерватория се намира на място с много добър астро-климат, надморската височина е 1250 м., а разположението й зад източните склонове на Витоша, я прави място с почти нулево светлинно замърсяване. Въпреки разстоянието от едва 35 км до центъра на гр. София, праховото замърсяване също е минимално.

Обсерваторията разполага с 35 см Нютон телескоп, оборудван с CCD камера STL 11000M и UBVRI филтри.

Допълнителна информацията за обновяването и дейностите на САО-Плана очаквайте тук на сайта.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164