Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

По-забележителни астрономически явления през 2020 г.

Приемът на документи за магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията" продължава до 28 септември

3 и 4 септември - информационни вечери относно магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията” и „Астрономия и астрофизика“

Астрономическата обсерватория на СУ

Катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е най-престижното място в България, което предлага обучение по астрономия и астрофизика на студенти във всички степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор.

Качеството на обучението е гарантирано, кактo от дългогодишния опит и разнообразието на предлаганите курсове, така и от заложените в новите програми на обучение практически курсове. Катедра Астрономия разполага с необходимия инструментариум и опитни специалисти за теоретично и практическо обучение на студенти в сферите на звездната и незвездна фотометрия, спектроскопия и радиоастрономия, комуникация на науката. Катедрата има две обсерватории - Астрономическата обсерватория в Борисовата градина и Студентска астрономическа обсерватория - САО Плана.

Катедра Астрономия предлага обучение в следните специалности:

Бакалавър - Астрофизика, Метеорология и Геофизика - редовно и задочно обучение, 8 семестъра

Магистър - Астрономия и Астрофизика - редовно обучение, 3 семестъра

Магистър - Астрономия и популяризация на астрономията - задочно, платено обучение, 4 семестъра

Актуална информация за дейностите и събитията в катедра Астрономия може да следите тук, секция НОВИНИ, и на нашата страница във facebook.

Актуална информация за текущи научни проекти.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164

hit counter