Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите


Действащи проекти към катедра „Астрономия“ през 2019 г.

Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн

Регионален астрономически център за изследвания и образование - РАЦИО

Консорциум CTA-MAGIC. Международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164