Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватория

Събития

Контакти

За студентите

Учебна практика - 2010 г.В периода 26-ти март – 1-ви април 2010 г. в НАО Рожен се проведе практиката на студентите по астрономия в рамките на задължителната “Практика” на бакалаврите от специалност АМГ - 4-ти курс и магистрите и докторантите, записали изборния курс “CCD-астрономия+CCD-практикум”. На тяхно разположение бяха 50/70 см Шмид телескоп, оборудван с CCD камерата FLI PL 16803, както и компютърната мрежа на Обсерваторията.

Основните аспекти на практиката бяха професионалните наблюдения и всички стъпки на обработката на астрономически изображения със специализирания софтуер IRAF – от първоначална корекция на кадрите, през фотометрия и астрометрия, до получаването на крайни резултати за дадена наблюдателна задача. Студентите бяха обучени в тънкостите на наблюдателната астрономия, като имаха възможност сами да планират и извършат професионални наблюдения по предварително одобрени програми. Всеки от тях неколкократно премина самостоятелно и по групи през всички етапи на една наблюдателна задача - насочване на телескопа, коректно получаване на корекционни изображения – Dark Current, Flat Field, Bias, работа с наблюдателен софтуер – MaxImDL, Astrobell, GUIDE 7.0, работа в Линукс среда, основни пакети и възможности на IRAF, първоначална обработка, съвместяване и комбиниране на изображения, апертурна фотометрия, астрометрия, работа с таблици (пакетът tables), получаване на eps-фигури от IRAF среда и други.


Освен това, практикуващите се запознаха чрез лекции и демонстрации, проведени на място от наблюдатели и оператори от Катедрата и Института по Астрономия, с възможностите на всички наблюдателни уреди на НАО – Ritchey-Chretien и Coude фокусите на 2м телескоп, камерите VersArray1300B, VersArray512B, Photometrics, фокалния редуктор - FoReRo2, 60 см Касегрен телескоп, 50/70 см Шмид телескоп с камерата FLI PL 16803, както и Слънчевия коронограф.

По време на практиката студентите посетиха Планетариума в Смолян, където, освен че гледаха сеанса “Кратка история на Вселената” с автор Мариана Хаджигенчева, дежурният физик Лейла Чавдарова ги запозна в детайли с възможностите на планетариума.


Катедра Астрономия благодари за съдействието на:

ст. н. с. д-р Хараламби Марков – Институт по астрономия, БАН

н. с. д-р Никола Петров – Институт по астрономия, БАН

физик Лейла Чавдарова - Планетариум с народна астрономическа обсерватория – гр. Смолян

Христина Калайджиева – директор на Планетариум с народна астрономическа обсерватория – гр. Смолян

Никифор Илиев – оператор на 2м RCC телескоп - Институт по астрономия, БАН


Обектите и резултатите от наблюдателните задачи по групи:


Група I - Никола Каравасилев, Благовест Петров, Георги Латев, Веселина Димитрова

NGC2126 (RA = 06h 02m 32.0s DEC = +49° 52' 00.0") – разсеян звезден куп в съзвездието Колар.

Резултат - BV фотометрия и отделяне на звездите от купа. Диаграма “цвят – звездна величина”.

Допълнителен резултат – две звезди в полето с големи собствени движения. При сравнение на резултатите от Шмид телескопа с изображения от AladinPreview (http://aladin.u-strasbg.fr/AladinPreview), бяха забелязани две относително ярки звезди, които не могат да се идентифицират на по-ранните изображения. Звездите (15925, 15934 – Luyten, W.; Hughes, H. 1980, PMMin, 55, 1) се оказаха с големи собствени движения – съответно – 0.611 и 0.801 arcsec/yr. За времето от 1952 г., когато е получено изображението на това поле, представено в AladinPreview, до момента на наблюдение с телескопа на НАО, звездите са изминали съответно 35 и 46 дъгови секунди върху небето.


Група II - Станимир Кисьов, Владимир Божилов

М13 (RA = 16h 41m 41.44s DEC = +36° 27' 36'') - големият кълбовиден звезден куп в съзвездието Херкулес.

Резултат – BV фотометрия и отделяне на звездите от купа. Диаграма “цвят – звездна величина”.


Група III - Николай Качаров, Анна Лалова, Динко Атанасов, Пламен Николов

GJ 1214 b – екзопланета с маса 0.0179 сл. маси и орбитален период от 1.58 дни около звездата GJ 1214 (RA = 17h 15m 18.94s DEC = +04° 57' 49.''), отдалечена на 13 pc от нас.

Резултат – Крива на блясъка. Очаквано начало на затъмнението - 2.03 UT, среда - 2.47 UT, край - 2-90 UT.


Група IV - Гергана Белчева, Трифон Трифонов

V407 Cyg (RA = 21 02 09.85 DEC = +45 46 33.0– симбиотична звезда в Лебед, избухнала като класическа нова на 10.813 UT март 2010 г. Въпреки фотометричните и спектрални данни този обект е с все още неизяснен статут, което прави наблюденията особено важни.

Резултат – BVR фотометрия и получаване на стандартни звездни величини, чрез стандарти в полето (www.aavso.org). Криви на блясъка.Изображенията са резултат от BVR кадри, получени с 50/70 см Шмид телескоп на НАО Рожен и CCD камерата FLI PL 16803 от студентите в рамките на практиката.
Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164