Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Събития

Контакти

За студентите

Научни семинари по Астрономия

Кръжок по Астрономия

Информация за други научни семинари може да намерите тук

***************************************************************************************************************************************************************

НОВИНИ

Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164