Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

ноември-декември 2015


5 ноември 2015 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

ТАЙНИТЕ НА БЛАЗАРИТЕ: ФОТОМЕТРИЧНИ И ПОЛЯРИМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА АКТИВНИ

ГАЛАКТИЧНИ ЯДРА ОТ БЪЛГАРИЯ - снимки от кръжока

гл. ас. д-р Владимир Божилов, Кат. Астрономия, гл. ред. на сп. ВВС ЗНАНИЕ12 ноември 2015 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития19 ноември 2015 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

ЗАГАДКИТЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ: ИЗСЛЕДВАНЕ С ТЕЛЕСКОПИТЕ НА НАО РОЖЕН

доц. д-р Кирил Стоянов, Институт по Астрономия с НАО, БАН26 ноември 2015 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития3 декември 2015 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

КЪДЕ СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ? МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ОБЛАЦИ В НАШАТА ГАЛАКТИКА

доц. д-р Тодор Велчев, Катедра Астрономия10 декември 2015 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития17 декември 2015 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

ТАМ, КЪДЕТО СЕ РАЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ – МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ОБЛАЦИ КАТО ФРАКТАЛИ

гл. ас. д-р Сава Донков, Катедра Приложна физика, Технически Университет*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164