Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

януари-февруари 2016


14 януари 2016 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

МЕЖДУ НОВИ И СВРЪХНОВИ: КОГАТО ДВЕ ЗВЕЗДИ СЕ СЛИВАТ

Александър Куртенков, докторант към катедра "Астрономия" на СУ и оператор на 2м телескоп на НАО-Рожен


21 януари 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития28 януари 2016 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

БАЗИСНА МЕТЕОРНА ФОТОГРАФИЯ

Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН04 февруари 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

ЕЛЕКТРИЧНИ АТМОСФЕРНИ ЯВЛЕНИЯ

Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН11 февруари 2016 г., 19:15 часаЗала А315, Физически факултет

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ?

Никола Каравасилев, докторант към катедра "Астрономия" на СУ18 февруари 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития25 февруари 2016 г., 19:30 часаЗала А315, Физически факултет

ПОГЛЪЩАНЕ НА СВЕТЛИНАТА И МАСИВНО ЗВЕЗДНО НАСЕЛЕНИЕ В ГАЛАКТИКАТА АНДРОМЕДА

доц. д-р Петко Недялков, катедра "Астрономия" на СУ*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164