Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

февруари-март 2017


09 февруари 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

ОЛИМПИЙСКИ УСПЕХИ ПО АСТРОНОМИЯ

Никола Каравасилев, докторант, Кат. Астрономия, ФзФ16 февруари 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

ТЕЛЕСКОПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ОПТИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРАМЕТРИ – II част

Пенчо Маркишки, астроном-техник към Институт по Астрономия с НАО, БАН23 февруари 2017 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе09 март 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

АРХЕОЛОГИЯ НА ВСЕЛЕНАТА

доц. д-р Венелин Кожухаров, Катедра Атомна Физика, ФзФ16 март 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

ЯРКИ СИНИ ПРОМЕНЛИВИ – ИЗГАРЯЩИТЕ ГИГАНТИ

Ганчо Ганчев, докторант към Катедра Астрономия, ФзФ
23 март 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ И ГЛОБАЛНОТО РЕШЕНИЕ

Тихомир Димитров, магистър в катедра Астрономия, лектор в Детски научен център Музейко30 март 2017 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164