Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

май-юни 2016


05 май 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития12 май 2016 г., 19:30 часаЗала А315, Физически факултет

ГРАВИТАЦИЯ И ТУРБУЛЕНТНОСТ ИЛИ КАК ДА НАРИСУВАМЕ МОЛЕКУЛЯРЕН ОБЛАК В ДВА ЦВЯТА

Орлин Станчев, асистент към Катедра Астрономия19 май 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития26 май 2016 г., 19:30 часаЗала А315, Физически факултет

НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗВЕЗДНИТЕ КУПОВЕ

Григор Николов, астроном в НАО-Рожен, ИА при БАН02 юни 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития09 юни 2016 г., 19:30 часаЗала А315, Физически факултет

ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И БЕБЕТА-ВСЕЛЕНИ

гл. ас. д-р Владимир Божилов, Кат. Астрономия, гл. ред. на сп. ВВС ЗНАНИЕ16 юни 2016 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития23 юни 2016 г., 19:30 часаЗала А315, Физически факултет

МАГНЕТИЗЪМ ПРИ ЗВЕЗДИ ГИГАНТИ

д-р Светла Цветкова, астроном в ИА с НАО, БАН*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164