Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

април - май 2018


12 април 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА

доц. д-р инж. Таня Иванова, Института за космически изследвания и технологии, БАН19 април 2018 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА APT - ASTRO PHOTOGRAPHY TOOL - Ивайло Стойнов, Сдружение Звездно Общество

Разговори за актуални астрономически открития и събития, както и наблюдения с телескоп, при ясно небе21 април 2018 г., 16:00 часа до 22.00 часаАстрономическа обсерватория

СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА

Кратки популярни лекции и наблюдения на Слънцето и Луната, при ясно небе28 април 2018 г., 16:00 часа до 22.00 часаАстрономическа обсерватория

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Кратки популярни лекции и наблюдения на Слънцето и Луната, при ясно небе10 май 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

ЕКЗОПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ: РЕД И ХАОС ОКОЛО ЗВЕЗДИТЕ

д-р Трифон Трифонов, Институт по астрономия „Макс Планк“31 май 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или А207, ФзФ

НОВИ – ВНЕЗАПНО ПОВИШАВАНЕ НА БЛЯСЪКА

доц. д-р Евгени Овчаров,катедра Астрономия, Физически факултет


*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164