Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

януари-юни 2019


31 януари 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Звездна магнитометрия

проф. дфн Асен Пашов, ръководител на катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ07 февруари 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Гравитационни вълни

Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия14 февруари 2019 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА: ВЪПРОС НА КЪСМЕТ?, Борислав Михайлов,студент-магистър по „Астрономия и

популяризация на астрономията”, катедра „Астрономия“, ФзФ21 февруари 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Марсотресения

гл. ас. д-р Милен Цеков , катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ07 март 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Археоастрономия и археоурбанистика

доц. д-р Любомир Цонев, Институт по физика на твърдото тяло, БАН14 март 2019 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2019, представяне на книгата на Пенчо Маркишки, оптик в ИА с НАО, БАН;

катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“21 март 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

15 години наблюдения във високите енергии: Какво открихме с телескопите MAGIC?

Милен Минев, докторант към катедра „Астрономия“ / физик ИЯИЯЕ - БАН28 март 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Вселена и елементарни частици

доц. д-р Венелин Кожухаров, катедра „Атомна физика“, ФзФ04 април 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Тъмната страна на Вселената

проф. дфзн Леандър Литов, катедра „Атомна физика“, ФзФ11 април 2019 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

ЛУНАТА, Венцислав Петров, магистър „Астрономия и популяризация на астрономията“, катедра Астрономия18 април 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Астрономия в Южната Европейска Обсерватория и защо човечеството има нужда от една фундаментална наука за космоса

д-р Валентин Иванов, Европейска Южна Обсерватория20 април 2019 г., 16:00 - 22:00 часаАстрономическа обсерватория

Ден на отворените врати на Физическия факултет

Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции11 май 2019 г., 16:00 - 22:00 часаАстрономическа обсерватория

Световен ден на астрономията

Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции16 май 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Космическо време и космически климат

доц. д-р Росица Митева, ИКИТ, БАН06 юни 2019 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Плазмени двигатели за космически апарати – световни и български разработки

Стоил Иванов, докторант в катедра „Радиофизика и електроника“*Водещ на кръжока - Християн Михайлов

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164