Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

януари-юни 2020


30 януари 2020 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2020, представяне на книгата на Пенчо Маркишки, оптик в ИА с НАО, БАН;

катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“06 февруари 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Слънце и слънчева активност

доц. д-р Никола Петров, ИА с НАО, БАН13 февруари 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Цветовете в Космоса

Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия20 февруари 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса

доц. д-р Елисавета Пенева , ръководител катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ27 февруари 2020 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе

КОСМИЧЕСКИТЕ ТЕЛЕСКОПИ В ОРБИТА ОКОЛО ЗЕМЯТА, Гроздан Грозев, Студент-магистър по „Астрономия

и популяризация на астрономията“, катедра „Астрономия“, СУ „Св. Климент Охридски“05 март 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Физиката на градивните клетки на материята: Лабораторията ISOLDE в CERN

д-р Динко Атанасов , CERN12 март 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Животът преди и след Земята - ОТЛАГА СЕ

чл. кор. проф. дхн Николай Денков, Факултет по химия и фармация, СУ19 март 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Метеоритите, които промениха света - ОТЛАГА СЕ

Георги Пенев, Българско метеоритно общество26 март 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Лесно ли е да направиш звезда? - ОТЛАГА СЕ

доц. д-р Тодор Велчев, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ02 април 2020 г., 19:30 часа - ОТЛАГА СЕАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе09 април 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Гравитационни лещи: Тайните очила на Вселената - ОТЛАГА СЕ

гл. ас. д-р Галин Гюлчев, катедра „Теоретична физика“, ФзФ, СУ25 април 2020 г., 16:00 - 22:00 часаАстрономическа обсерватория

Ден на отворените врати на Физическия факултет - ОТЛАГА СЕ

Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции02 май 2020 г., 16:00 - 22:00 часаАстрономическа обсерватория

Световен ден на астрономията - ОТЛАГА СЕ

Наблюдения с телескопи, изложба, серия от кратки научно-популярни лекции21 май 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Съвременни методи за откриване и характеризиране на екзопланети - ОТЛАГА СЕ

д-р Трифон Трифонов, Институт по астрономия „Макс Планк“04 юни 2020 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Тайните на нощното небе в поляризирана светлина - ОТЛАГА СЕ

проф. дфзн Асен Пашов, катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ, СУ*Водещ на кръжока - Християн Михайлов

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164