Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

октомври-декември 2017


19 октомври 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

ЗВЕЗДНА СИМБИОЗА: ЗАЩО СА ИНТЕРЕСНИ СИМБИОТИЧНИТЕ ЗВЕЗДИ?

доц. д-р Кирил Стоянов, Институт по астрономия с НАО при БАН26 октомври 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВСЕЛЕНАТА – ПОГЛЕД ОТ ЦЕРН

доц. дфзн Леандър Литов , Кат. Атомна физика, Физически Факултет02 ноември 2017 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе09 ноември 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

КОЛКО ПРАЗНО Е МЕЖДУЗВЕЗДНОТО ПРОСТРАНСТВО?

гл. ас. д-р Орлин Станчев, катедра Астрономия, Физически факултет16 ноември 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

КАК ДА ОТКРИВАМЕ НОВИ СВЕТОВЕ С "МАШИНА НА ВРЕМЕТО" - ПРОФЕСИЯ ОПЕРАТОР

ас. Пламен Николов , Институт по астрономия с НАО при БАН23 ноември 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

НА ГОСТИ НА СЛЪНЦЕТО - НОВИТЕ КОСМИЧЕСКИ МИСИИ ДО НАЙ-БЛИЗКАТА НИ ЗВЕЗДА

д-р Камен Козарев, Институт по Астрономия, БАН / Смитсонианска астрофизична обсерватория30 ноември 2017 г., 19:30 часаАстрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе07 декември 2017 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ В НЕБЕТО НА GAIA

ас. Григор Николов, Институт по астрономия с НАО при БАН*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164