Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет


ПРОГРАМА

октомври-декември 2018


18 октомври 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Вселената след Стивън Хокинг

Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия, докторант към катедра Астрономия25 октомври 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Нано-спътници

доц. д-р Пламен Данков , катедра Радиофизика и електроника08 ноември 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Квантовите компютри – поглед отвъд границите на възможното

чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в катедра Теоретична физика15 ноември 2018 г.Астрономическа обсерватория

Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе22 ноември 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Формиране на силов интелект

Теодосий Теодосиев - Тео, дългогодишен преподавател по физика, обучил повечето български медалисти в международните олимпиади по физика29 ноември 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Гама-телескопите – уникален поглед към горещата Вселена

доц. д-р Стефан Лалковски, катедра Ядрена техника и ядрена енергетика06 декември 2018 г., 19:30 часаЗала А205 или A207, ФзФ

Метеоритите – как да ги разпознаем и къде да ги търсим

Георги Пенев, Българско метеоритно общество*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev at phys.uni-sofia.bg

******************************************************************************************************************************

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164