Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

17.12.2015 НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ "ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА" за 2015

За 5-та поредна година бяха присъдени стипендиите по програмата "За жените в науката", финансирана от Л'Ореал България в партньорство с Националната комисия на Юнеско за Булгария и СУ "Св. Климент Охридски". Стипендиите в размер на 5000 евро се дават на млади жени учени с високи научни постижения в областта на естествените науки, с цел да се подпомогне тяхната изследователска работа в България и да се насърчат да продължат своята академична кариера.

Един от тримата лауреати по програмата "За жените в науката" за 2015 г. е гл. ас. д-р Антония Вълчева от катедра Астрономия на Физическия факултет на СУ. Проектът, който ще бъде финансиран със стипендията е на тема "Търсене и изследване на променливи обекти в галактиката М31". Променливите обекти, които ще бъдат изследвани чрез построяването на дълговременни криви на блясъка, са катаклизмичните променливи от тип нови и ярки сини променливи. Наблюденията ще бъдат проведени в Студентската Астрономическа Обсерватория - САО Плана към катедра Астрономия, като част от финансирането по програмата ще бъде използвано за модернизиране и доокомплектоване на наблюдателната система.

Интервю с д-р Антония Вълчева може да намерите на адрес http://www.zajenitevnaukata.bg/fellows2015.html -> Стипендианти.

Д-р Антония Вълчева и Бриджит Стрелър, генерален директор на Л'Ореал България

*За контакти: valcheva at phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164